a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Безплатни материали

Венета Манолова > Безплатни материали

РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ

ВЪПРОС: МОГА ЛИ ДА ОТКАЖА ДА СПАЗВАМ РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ ЗА СРОКА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ? ОТГОВОР: НЕ!   ВАЖНО: Наложените до момента противоепидемични мерки, НЕ включват разпоредби ограничаващи режима на лични отношения между деца и родители.   ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Основания за неизпълнение на режима са: Наложена персонална карантина на родителя: Наложена персонална карантина на детето; Наложена персонална карантина на населеното място (в което живее детето, съответно родителя). В случай, че са налице признаци на домашно насилие, независимо от обявеното извънредно положение, можете да потърсите защита по Закона за защита от домашно насилие. Повече по темата, тук: https://www.facebook.com/pravometar/photos/a.1547880815458062/2795104620735669/?type=3&theater   КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА РЕЖИМЪТ? ДОКУМЕНТИ: Когато детето живее в...

Прочети повече

КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ СА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ?

a

СРЕДНИ: а/ Персонал ПОД 250 души, но НАД 50 души И б/ Годишен оборот ПОД 97 500 000 лв., но НАД 19 500 000 лв. и/или в/ Стойност на активите ПОД 84 000 000 лв., но НАД 19 500 000 лв.   МАЛКИ: а/ Персонал ПОД 50 души И б/ Годишен оборот ПОД 19 500 000 лв., но НАД 3 900 000 лв. и/или в/ Стойност на активите ПОД 19 500 000 лв., но НАД 3 900 000 лв.   МИКРО: а/ Персонал ПОД 10 души И б/ Годишен оборот ПОД 3 900 000 лв. и/или в/ Стойност на активите ПОД 3 900 000 лв.   ВАЖНО: При определяне на вида на предприятието се отчитат данните на база на предходната финансова година. Ако в две...

Прочети повече

ДА РАЗВЕНЧАЕМ МИТОВЕТЕ ЗА „СТРАТЕГИЯТА“ 2020г.

a

ВЪПРОС: ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО Е СПРЯНА?   ОТГОВОР: ДА, ВЯРНО Е! След общественото обсъждане в началото на годината, считано от 08.2.2019г., Стратегията НЕ ДЕЙСТВА и нито един закон не е променен и не може да бъде променен в изпълнение на текстове от нея.   ВЪПРОС: ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ МОГАТ ДА ИЗВЕДАТ ДЕТЕТО МИ ДО 24Ч. СЛЕД АНОНИМЕН СИГНАЛ БЕЗ СЪДЕБНА ЗАПОВЕД? ОТГОВОР: НЕ, НЕ Е ВЯРНО! Още от 2006г. 10, ал. (5) от Закона за закрила на детето гласи, че: АНОНИМНИ СИГНАЛИ НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ. Изключение правят само случаите, при които детето е жертва на НАСИЛИЕ или ЕКСПЛОАТАЦИЯ...

Прочети повече

ЗА РЕНТАТА И ХОРАТА

Имате наследствени земи, но нито знаете колко са, нито къде са, нито кой ги обработва. Знаете само, че чичо Ви по бащина линия е сключил договор за наем / аренда и получава пари за тях. Понякога, най-често на високосна година, чичо Ви решава да прати някой лев или пакет – два с брашно, но само ако някой роднина има път натам. Те така или иначе никога не достигат до Вас. Не Ви се занимава да се ровите в наследствени отношения – живеете в чужбина и последното, с което искате да ангажирате и без това краткия си престой в България, е разправии с...

Прочети повече

ВЪПРОС: „ПОДАДОХ ГФО В СРОК, НО ИМАМ ОТКАЗ! КАКВО ДА ПРАВЯ?“

a

До тази година срокът за подаване на ГФО беше до 30-ти юни, но поради обявеното извънредно положение, срокът за 2020г. беше удължен до 30-ти септември. ВАЖНО: Предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019г., трябваше в срок до 30-ти юни 2020г. да подадат декларация за липса на дейност в Търговския Регистър. Ако не са го направили, те също за задължени да подадат ГФО в срок до 30.09.2020г. ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Едноличните търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период (в случая 2019г.) НЕ СА ДЛЪЖНИ да подават декларация за това, като за тях отпада и задължението за обявяване на годишен финансов отчет. 1. КАКВИ...

Прочети повече

КЛАУЗА ЗА ФОРСМАЖОР?

Само допреди няколко месеца клаузата за „форсмажор“ звучеше твърде абстрактно и много от хората (вкл. търговци с дългогодишен опит) считаха включването й за излишно и утежняващо съдържанието на самия договор. В действителност, добре формулираната договорна клауза може да конкретизира всички обстоятелства, при които за страните се изключва отговорност при невиновно неизпълнение. ‼️‼️‼️ВАЖНО:‼️‼️‼️ В случай, че във Вашия договор не е предвидена клауза за форсмажор, Вие можете да се позовете на възникналите извънредни обстоятелства и по силата на закона, но при наличие на съответните предпоставки. ⚖️⚖️⚖️ 1. Съгласно българското законодателство, т.н. „форсмажор“ е разписан за ТЪРГОВЦИ в чл. 306 от Търговския закон и легалният термин...

Прочети повече

РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Предвид настоящите събития получаваме все повече запитвания относно вариантите за получаване на т.н. „максимална борса“ и т.н. „минимална борса“.   С настоящата статия ще се опитаме да внесем малко яснота по тези въпроси чрез кратка и систематизирана информация относно основанията за прекратяване на трудовия договор.   ВАЖНО: Размерът на обезщетението се определя на първо място от ОСНОВАНИЕТО за прекратяване на трудовия договор. ВАЖНО: Минималният и максималният размер се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2021г. размерите са: - 12,00 лв. мин. / ден; И - 74,29 лв. макс. / ден.   ПЪЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: а/ Размер: В общия случай, дневното парично обезщетение за безработица е в размер...

Прочети повече
Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0