a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Онлайн адвокат

Венета Манолова > РЕГИСТРАЦИЯ НА АД
,

РЕГИСТРАЦИЯ НА АД

600.00лв.

Необходими стъпки:

  1. Посочете Вашите коректни данни за контакт – име, телефон, адрес за кореспонденция и имейл.
  2. След заплащане на фиксираната цена, в рамките на един работен ден ще се свържа с Вас и ще получите:
  • Пълен списък с необходимите документи и информация, които следва да предоставите;
  • Подробна информация относно етапите на процедурата по регистрация;
  • Детайлна информация относно политиката за обработване на лични данни.
Описание

Регистрацията на акционерно дружество минава през три основни етапа:

  1. Учредително събрание – На него трябва да присъстват всички лица, които записват акции в акционерното дружество. За провеждане на Учредителното събрание задължително се съставя протокол, в който се вписват решенията за учредяване на акционерното дружеството, избиране на система за управление и приемане на Устав на Акционерното дружеството. Той следва да съдържа информация за седалището и адреса на управление, предмета на дейност, капиталът, органи за управление на Акционерното дружество и др. въпроси.

 

  1. Записване на капитала – Капиталът се записва по време на учредителното събрание. На него присъстват всички учредители – бъдещите акционери в дружеството. Те записват акции на свое име, и внасят общата сума на записаните акции по специална сметка на дружеството /набирателна сметка/. На учредителите се издават т.нар. временни удостоверения, срещу които по-късно акционерите получават записаните от тях акции.

Минималната стойност на капитала на акционерното дружество е 50 000 лв., от които по закон, е задължително да е внесена не по-малко от 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция.

 

  1. Вписване в Търговския регистър

Регистрацията може да бъде извършена изцяло онлайн, с което спестявате до 50% от държавните такси за вписване.

 

Забележка: В цената не са включени административни, нотариални и държавни такси в размер до 200 лв. (ако документите бъдат подадени онлайн).

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0