a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

За мен

Адвокат Венета Манолова - Драганова

„Здравейте! Казвам се Венета.

Определям себе си като „правен превенционист“ и „производител на документи“.

Помагам на хората да живеят сигурно и спокойно като очертавам тяхната персонализирана правна рамка, преди проблемът да е възникнал. Всеки от нас има такава – нашата правна крепост, в която сме защитени чрез своите права. Извън нея започват нашите задължения и правата на другите.

Независимо дали сте директор на мултинационална компания или домакиня, отдадена на семейството – всеки от Вас е обвързан с правни регулации, които е длъжен да спазва. Вярвам, че правната превенция е като профилактичния преглед – спасява бизнеси и животи.

Всеки мой ден започва с максимата: „Добрите адвокати печелят дела, а най-добрите – ги предотвратяват“ … и се стремя да бъда от вторите.“

Адвокат Венета Манолова – Драганова е член на Сливенска адвокатска колегия.

Възпитаник е на Гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ – гр. Сливен, профил: английски и испански език.

През 2011г. завършва специалност право в Юридическия факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Стажант – юрист е в Окръжен съд – гр. Сливен.

През 2013г. получава удостоверение за юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието.

От 2014г. е дипломиран медиатор, а през 2019г. е вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Защитила е специализации в областта на Бизнес медиацията и Семейната медиация съгласно изискванията на Закона за медиацията.

Създател, автор и редактор в „Правометър“ https://www.facebook.com/pravometar/ – онлайн пространство за безплатна правна информация по актуални теми, поднесена на достъпен и разбираем език.

Самостоятелна адвокатска практика започва през 2020 г,. следвайки естествения кариерен път, след повече от 8 години на различни отговорни позиции в корпоративния сектор.

Повече за професионалния й път, може да намерите тук: https://bg.linkedin.com/in/veneta-manolova-draganova-74055b127

Професионалната експертиза на адвокат Венета Манолова – Драганова включва задълбочени практически познания в областта на:

търговско право – цялостно административно – правно управление на корпорации и бизнеси – договорни отношения, кредитиране, управление на собствеността, финансови инструменти, преобразуване, представителство пред трети лица и институции, съдействие при водене на преговори;

фирмено право – определяне на подходящата правна форма за съответния бизнес, цялостно представителство пред Търговски регистър към Агенция по вписванията – водене на регистърни производства по вписване, обявяване и заличаване на обстоятелства, търговско представителство, капитал, непарични вноски, особености при сделките с търговско предприятие, дружествени дялове, акции, преобразуване и др.

вещно право – цялостно управление на недвижими имоти – строителство, покупко-продажба, дарение, наем, аренда, възбрана, право на собственост – държавна и общинска, отчуждаване, реституция, съсобственост, защита на правото на собственост, прекратяване на съсобственост – делба (доброволна / съдебна) и др.

договорно право – цялостно консултиране при тълкуване на вече сключени договори – трудови, граждански, търговски; съдействие при водене на преговори при сключване на договори; изготвяне на всички видове договори; правен анализ и изготвяне на подходящите документи, обезпечаващи правилното функциониране на съответната дейност;

семейно право – правна регулация при сключване на брак, имуществени отношения, родителски права и режим на лични отношения при развод / фактическа раздяла; издръжка; защита от домашно насилие и др.

наследствено право – имуществени отношения между наследниците; приемане и отказ от наследство; право на собственост; дялове при наследяване; прекратяване на съсобствеността чрез делба – договорна / съдебна; особености при неподеляем имот; уравняване на дялове и др.

административно право – изготвяне на задълбочени правни анализи относно особеностите на всички видове лицензионни и разрешителни режими; представителство пред държавни и общински органи и институции; снабдяване с документация; обжалване на административни актове; наказателни постановления; обжалване на мълчалив отказ; процесуално представителство по производства, водени по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията – представителство по процедурите по одобряване на подробен устройствен план, издаване на виза за проектиране, разрешение за строителство, въвеждане в експлоатация; представителство по Закона за защита на конкуренцията (включително и в производства по жалби пред КЗК за нелоялна конкуренция), Закон за централния регистър по особените залози, Закон за административните нарушения и наказания и др.

Клиентите за мен

Изключителен професионалист! Имах въпроси към нея, свързани с трудовото право и веднага се отзова. Всичко ми беше обяснено разбираемо и в детайли. Отговорът беше много бърз, цитира и точки от кодекса, за които аз не знаех. Останах много доволна от консултацията си и със сигурност Венета би била първият ми избор за в бъдеще. Има много добър подход и дава много подробна информация. Бих я препоръчала на всичките ми приятели и познати без да се замисля!
Огромни благодарности на Венета! Венета не е просто страхотен адвокат, но и прекрасен човек, за мен беше удоволствие да работим заедно по изграждането на важни за мен юридически документи. Венета успя да вникне във всеки един нюанс на моите нужди и изпипа нещата с голяма прецизност. Благодаря ❤
Lena Chapalova
Lena Chapalova
18:53 29 Mar 21
Благодаря на адвокат Венета Манолова - Драганова за отличната консултация и помощ при сключване на сделка за имот! Бърза, коректна и внимателна към всеки детайл! Страхотен професионалист на който може да се доверите!
Jeina Aganderova
Jeina Aganderova
08:00 19 Feb 21
Адвокат Драганова винаги ще Ви изслуша внимателно и ще Ви насочи към най-удачното за Вас решение, което освен всичко друго, ще Ви спести и много средства. Препоръчвам горещо!
Iva Ivanova
Iva Ivanova
17:13 17 Feb 21
Вени е прекрасен човек и професионалист!Помогна ми в момент, когато имах нужда да взема решение и информацията, която ми даде беше точна, всеобхватна и достатъчна. След работата с нея ми беше много по-лесно да взема това решение и да съм сигурна, че всичко е наред. Наистина е ценно да познаваш толкова отдадени на работата си хора, на които можеш да се довериш напълно!Препоръчвам я 💕
Teodora Hadjiiska
Teodora Hadjiiska
16:42 03 Nov 20
Венета е невероятен професионалист и на първо място Човек с главно Ч. В моя случай прояви отношение, отдели нужното внимание и време. Погрижи се да се чувствам спокойна, да разбера цялата процедура, която следва и разбира се края да бъде положителен. Тя направи така, че да вярвам, че има професионалисти в правната индустрия, на първо място хора, които ще вложат отношение относно твоя казус и няма да действат единствено рутинно. Благодаря! 😊
Nelina Petrova
Nelina Petrova
08:35 18 Oct 20
Венета е адвокатът чудо, адвокатът, който говори на разбираем език. Адвокатът, който може да трансформира всяка клауза от един договор за услуги, и да преведе всяка дума към езика на хора, които не се занимават с право, така, че да разбереш има ли подводни камъни за теб, като страна в този договор. Когато започнах, собствена консултантска практика, осъзнах важността на договорите, и как подписвайки даваме думата си. Да имаш възможността, някой да се погрижи затова вместо теб, да имаш човек, на който да се довериш, това за мен беше смисъла, купих си спокойствие. Благодаря, Вени, за твоята страст към правото и за отдадеността да се погрижиш за всеки детайл. Благодаря за възможността да работим заедно, да имам спокойствието, че документите за собствената ми компания са изрядни и договорите, които подписвам защитават и двете страни на договора.
Mariana Ivanova
Mariana Ivanova
11:45 17 Oct 20
Невероятен професионалист! Винаги с точна и изчерпателна информация на зададените въпроси. Перфектна подготовка на договори, вписвания и винаги ни замества пред нужните институции. Вдъхва спокойствие и увереност! Препоръчвам с две ръце !!!
Hristo Karanikolov
Hristo Karanikolov
17:45 16 Oct 20
Препоръчвам! Получих изчерпателна информация, предоставена на разбираем език на поставения от мен казус.
Kalina Stoikova
Kalina Stoikova
08:29 12 Oct 20
Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0