a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Фирми

В Кантората ще получите цялостно консултиране от първоначалния избор на правно-организационна форма за дейността Ви до последващите възможности за преобразуване на вече регистрирани дружества чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне както и различните видове сделки с търговски предприятия.

Изготвяме всички документи, необходими за вписване в Търговския регистър – както при първоначална регистрация, така и за вписване на промени в обстоятелствата на търговските дружества и ЮЛНЦ – договори за управление, договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници), промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски; прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия, и др.

 

Предлагаме цялостно представителство пред Търговския регистър при Агенцията по вписванията, за да Ви спестим време и средства.

Свържете се с мен, за да получите индивидуална оферта

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0