a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Договори

Кантората предлага широк спектър от услуги в областта на гражданското и търговското право, сред които:

  • – Изготвяне и консултации относно сключване, тълкуване, изпълнение и неизпълнение на различни видове договори – договори за наем, заем, покупко-продажба, лизинг, изработка, поръчка, услуга, дарение, банков кредит, търговски договори и др.
  • – изготвяне на договори за доброволна делба, прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка;
  • – консултиране при изпълнение и неизпълнение на парични задължения поради неплащане, забава на длъжник и кредитор;
  • – правни консултации във връзка с обезпечения – залог и ипотека, поръчителство, поемане на дълг, встъпване в дълг, заместване в дълг, прехвърляне на вземания (цесия);

Свържете се с мен, за да получите индивидуална оферта

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0