a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Търговска медиация

Венета Манолова > Търговска медиация

Търговската медиация се утвърждава все по-успешно през последните години. Все повече търговци, предприемачи и мениджъри търсят алтернативни варианти за разрешаване на конфликтни ситуации, възникнали в процеса на работа, особено при така динамично променящата се бизнес среда.

Търговската медиация, в своята същност, е професионално управляване на преговори от независим и безпристрастен специалист в договарянето.

Тази процедура е изключително успешна в случаи, свързани с:

  • неизпълнение на договори;
  • проблеми в отношения с клиент или доставчик;
  • проблеми между съдружници.

КАКВА Е РОЛЯТА НА МЕДИАТОРА:

Медиаторът по търговски спорове е обучен със специални техники и похвати да управлява преговорите с цел страните да постигнат конструктивен диалог, в който да бъдат открити допирните точки, необходими за разрешаване на проблема.

В процедурата по медиация, са установени стриктни правила, които способстват за конфиденциалност и равнопоставеност на страните, така както е заложено и в съдебния процес. С тази разлика, че страните сами контролират изхода на спора.

Основната роля на медиатора е да покаже на страните какви са техните допирни точки и общи интереси, които да се материализират във взаимно изгодно споразумение.

В КОИ СЛУЧАИ ПРЕПОРЪЧВАМ ТЪРГОВСКАТА МЕДИАЦИЯ:

Успешните мениджъри ценят времето, парите и имиджа си, защото знаят, че те са ценен и чувствителен ресурс, който трябва да се управлява добре.

Затова бизнес медиацията е изключително подходяща в следните случаи:

  • Ако искате да имате контрол върху ситуацията и крайния резултат (какъвто нямате в съда);
  • Ако целите да запазите бизнес отношенията с конкретния партньор занапред;
  • Ако целите да постигнете бързи резултати – например да съберете вземания, дори и да не са в пълен размер;
  • Ако считате, че е налице недоразумение в процеса на работа, което препятства разрешаването на конфликта;
  • Ако целите конфиденциалност и запазване на търговския си имидж.

 

РЕЗУЛТАТИ:

Опитът ми показва, че споразуменията, постигнати в процедура по медиация, се изпълняват максимално бързо след сключването им, именно защото страните са поели ангажименти, които са в синхрон със собствените им възможности, желания и цели.

 

ВАЖНО:

Ако в действителност желаете другата страна да бъде санкционирана, да понесе загуби и не държите да запазите бъдещите си взаимоотношения, то процедурата по медиация, най-вероятно ще бъде неуспешна, и моят съвет е да се обърнете към съда.

Свържете се с мен и поискайте оферта за правни услуги още сега

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0