a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
A

МЕДИАЦИЯ

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

a

Медиацията е сравнително нов и бързо навлизащ метод за извънсъдебно разрешаване на спорове и конфликти. Процедурата е изключително популярна по света, с дълбоки традиции в Американското правораздаване и сериозно присъствие в Европа, особено през последните десет години. С Директива 2008/52/ЕО от 21 май 2008 година,  Европейският парламент и Съвета на Европа приеха редица правила относно медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, като в много държави от Европейския съюз, медиацията стана задължителна част от процеса по правораздаване.

Медиацията в България, е строго регламентирана в специален Закон за медиацията, в който са посочени и изискванията, на които трябва да отговаря лицето, което води процедурата.

Съгласно Закона за медиацията, медиатор може да бъде само лице, притежаващо специална правоспособност, удостоверена от Министъра на правосъдието (или определено от него длъжностно лице от състава на министерството), с което удостоверение медиаторът се вписва в Единния регистър на медиаторите.

В обществото има известно объркване във връзка с професиите „здравен медиатор“ , „социален медиатор“ и др., които са изключително полезни своята област, тъй като осъществяват връзка и диалог между различни обществени групи, но в своята същност, те не покриват критериите на Закона за медиацията по отношение на извънсъдебното разрешаване на спорове.

Трябва да знаете, че процедурата по медиация при наличие на правен спор, може да бъде проведена единствено от лице, вписано в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Проверка можете да направите тук: https://mediation.mjs.bg/

 

Адвокат Венета Манолова – Драганова е правоспособен медиатор от 11.10.2019г., с допълнителна специализация в областите „Семейна медиация“ и „Бизнес медиация“.

Семейна медиация

Търговска медиация

a
+ 150

РАЗРЕШЕНИ СПОРА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН
a

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С МЕДИАЦИЯТА

1. КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

2. КАК ДА ПРЕЦЕНЯ ДАЛИ ДА СЕ ОБЪРНА КЪМ МЕДИАТОР?
  • Ако сте човек с принципи, който вярва, че споровете се решават чрез диалог и здрав разум, то медиацията е прекрасен начин да се опитате да разрешите възникналия конфликт в синхрон с възгледите и ценностите си.
  • Ако смятате, че съдебните дела са крайна мярка и не желаете да обтягате отношенията допълнително, медиацията е вариант да се опитате да запазите добрия тон и да разрешите възникналия спор извън съда.
  • Ако държите на партньорските взаимоотношения и виждате потенциал в тях и занапред, то медиацията е метод, с който успешно бихте могли да ги запазите.
3. КАКВИ СПОРОВЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ С МЕДИАЦИЯ?
  • Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични (тоест, извън границите на България).
  • Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.
4. МОГА ЛИ ДА ОТИДА ПРИ МЕДИАТОР С АДВОКАТА СИ?

В зависимост от вида на спора, моята категорична препоръка е да участвате в процедура по медиация със своя адвокат, който ще Ви обясни правните аспекти на спора.

5. НЕ МОЖЕ ЛИ МЕДИАТОРЪТ ДА МЕ КОНСУЛТИРА?

По закон, медиаторът няма право да дава правни съвети. Медиаторът може да Ви консултира само по отношение на процедурата по медиация.

6. КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО НЕ ПОСТИГНЕМ СПОРАЗУМЕНИЕ?
  • Процедурата по медиация е допълнителна възможност за разрешаване на конфликт. Отказът да се използва медиация или невъзможността да се постигне споразумение не оказва въздействие върху резултатите от евентуално съдебното решение.
  • Ако страните не постигнат споразумение, медиаторът обобщава установените въпроси и евентуално постигнатия напредък, след което медиационната сесия приключва.
  • Страните могат да заведат дело в съда.
  • Проведените в хода на процедурата разговори са поверителни – обстоятелствата и фактите, предоставените документи в хода на медиацията не могат да се използват като доказателства по същия случай в съда.
  • Медиаторът не може да свидетелства по делото.
7. КОЛКО ЩЕ МИ СТРУВА МЕДИАЦИЯТА?

Процедурата по медиация е доста по-евтина от воденето на съдебен спор и неслучайно е предпочитан метод за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Тук можете да се запознаете с Тарифата за консултации и провеждане на процедури по медиация, в зависимост от вида на спора.

СВАЛИ ТАРИФИТЕ В PDF

Свържете се с мен и поискайте оферта за правни услуги още сега

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0