a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Безплатни материали

Венета Манолова > Безплатни материали

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА – УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ

Втората тема от инициативата на кариерния консултант Лили Георгиева: https://lilliegeorgieva.com/ „Предай нататък“ – Правна помощ ЗА кариерна промяна ще си поговорим за обезщетението за безработица. Познаваме доста случаи от практиката, при които този период се използва по един или друг начин като „творчески отпуск“. Разбира се, в масовия случай, това обстоятелство не е планирано и се налага принудително вследствие на прекратяване на трудовото правоотношение. КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ТОЗИ ПЕРИОД? В първата тема https://venetamanolova.com/kakvo-tryabva-da-znaem-kogato-zapochvame-napuskame-rabota/ обясних колко е важно да знаем и разбираме какво подписваме когато прекратяваме трудовия си договор. В днешния материал ще обясня защо – защото именно от това зависи...

Прочети повече

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ КОГАТО ЗАПОЧВАМЕ / НАПУСКАМЕ РАБОТА?

В първата тема от инициативата на кариерния консултант Лили Георгиева ( https://lilliegeorgieva.com ): „Предай нататък“ – Правна помощ ЗА кариерна промяна, ще обърнем внимание на трудовия договор от практическа гледна точка. Всеки от нас се е срещал с трудовия договор. Затова няма да говорим за основните реквизити в него, а ще наблегнем на някои заблуди, в които много клиенти вярват, и които често са спирачка по пътя към промяна. РАВНОПОСТАВЕНОСТ: Започвам с това, че основен принцип заложен в Кодекса на труда, е принципът за равнопоставеност – но тук не говорим единствено за равни права при подбор на кадри, а за равнопоставеност...

Прочети повече

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ В НАШИЯ САЙТ?

Все повече бизнеси позиционират дейността си онлайн. Особено в условията на епидемиологична обстановка и регулярно налагане на изолационен режим, масовата практика на всички търговци и предприемачи е да създадат свой онлайн магазин, който да ги свързва с клиентите им. КАКВА Е ПРАВНАТА ФУНКЦИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ? Много клиенти считат, че общите условия са само бланкетен текст, който могат да копират от интернет и да приложат в своя сайт. Друга масова практика е да разчитат, че уеб-дизайнерът, който изработва сайта може да публикува някакви общи условия, с които разполага от предходен проект. И двете вярвания са грешни и сега ще развенчаем причините: ДОГОВОР: На първо...

Прочети повече

НАЙ-ВАЖНИТЕ СТЪПКИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

В контекста на темата за #кариернапромяна и реализиране на бизнес идея, в днешното изложение ще разгледаме най-важните стъпки, документи и договори, с които трябва да се запознаем и да планираме, преди да стартираме своята дейност. Когато говорим за #правнапревенция , често разглеждаме най-негативния сценарий и изследваме случая „отзад – напред“, за да неутрализираме потенциалния проблем в зародиш. В този смисъл, най-честите „лоши сценарии“ включват: Налагане на санкции от административни органи : Тук на първо място трябва да акцентираме на това, че независимо с каква дейност сме избрали да се занимаваме, ние подлежим на определен регулаторен режим от страна на Държавата и съответните административни...

Прочети повече

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, ЕТ И ЕООД

  Всеки, който има своя идея рано или късно си задава въпроса как да превърне тази идея в бизнес. Първата и най-важна стъпка е да определим подходящата правно – организационна форма. КАК СЕ СЛУЧВА ТОВА? За да си отговорим на този въпрос, ще разгледаме основните сходства и разлики между най-често използваните форми за организиране на бизнес идея, като поставим акцент върху: Регистрация; Отговорност пред трети лица; Осигуряване; Данъци; Прекратяване / Заличаване; Прилагам систематизирана сравнителна таблица, в която всичко изложено по-долу е посочено нагледно: СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА_СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ_ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ_ЕООД 2021 УПРАЖНЯВАНЕ НА СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ: За нашата първа категория, Законът за данъците върху доходите на физическите лица дава легално...

Прочети повече

РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ

ВЪПРОС: МОГА ЛИ ДА ОТКАЖА ДА СПАЗВАМ РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ ЗА СРОКА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ? ОТГОВОР: НЕ!   ВАЖНО: Наложените до момента противоепидемични мерки, НЕ включват разпоредби ограничаващи режима на лични отношения между деца и родители.   ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Основания за неизпълнение на режима са: Наложена персонална карантина на родителя: Наложена персонална карантина на детето; Наложена персонална карантина на населеното място (в което живее детето, съответно родителя). В случай, че са налице признаци на домашно насилие, независимо от обявеното извънредно положение, можете да потърсите защита по Закона за защита от домашно насилие. Повече по темата, тук: https://www.facebook.com/pravometar/photos/a.1547880815458062/2795104620735669/?type=3&theater   КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА РЕЖИМЪТ? ДОКУМЕНТИ: Когато детето живее в...

Прочети повече

КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ СА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ?

a

СРЕДНИ: а/ Персонал ПОД 250 души, но НАД 50 души И б/ Годишен оборот ПОД 97 500 000 лв., но НАД 19 500 000 лв. и/или в/ Стойност на активите ПОД 84 000 000 лв., но НАД 19 500 000 лв.   МАЛКИ: а/ Персонал ПОД 50 души И б/ Годишен оборот ПОД 19 500 000 лв., но НАД 3 900 000 лв. и/или в/ Стойност на активите ПОД 19 500 000 лв., но НАД 3 900 000 лв.   МИКРО: а/ Персонал ПОД 10 души И б/ Годишен оборот ПОД 3 900 000 лв. и/или в/ Стойност на активите ПОД 3 900 000 лв.   ВАЖНО: При определяне на вида на предприятието се отчитат данните на база на предходната финансова година. Ако в две...

Прочети повече

ДА РАЗВЕНЧАЕМ МИТОВЕТЕ ЗА „СТРАТЕГИЯТА“ 2020г.

a

ВЪПРОС: ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО Е СПРЯНА?   ОТГОВОР: ДА, ВЯРНО Е! След общественото обсъждане в началото на годината, считано от 08.2.2019г., Стратегията НЕ ДЕЙСТВА и нито един закон не е променен и не може да бъде променен в изпълнение на текстове от нея.   ВЪПРОС: ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ МОГАТ ДА ИЗВЕДАТ ДЕТЕТО МИ ДО 24Ч. СЛЕД АНОНИМЕН СИГНАЛ БЕЗ СЪДЕБНА ЗАПОВЕД? ОТГОВОР: НЕ, НЕ Е ВЯРНО! Още от 2006г. 10, ал. (5) от Закона за закрила на детето гласи, че: АНОНИМНИ СИГНАЛИ НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ. Изключение правят само случаите, при които детето е жертва на НАСИЛИЕ или ЕКСПЛОАТАЦИЯ...

Прочети повече

ЗА РЕНТАТА И ХОРАТА

Имате наследствени земи, но нито знаете колко са, нито къде са, нито кой ги обработва. Знаете само, че чичо Ви по бащина линия е сключил договор за наем / аренда и получава пари за тях. Понякога, най-често на високосна година, чичо Ви решава да прати някой лев или пакет – два с брашно, но само ако някой роднина има път натам. Те така или иначе никога не достигат до Вас. Не Ви се занимава да се ровите в наследствени отношения – живеете в чужбина и последното, с което искате да ангажирате и без това краткия си престой в България, е разправии с...

Прочети повече

ВЪПРОС: „ПОДАДОХ ГФО В СРОК, НО ИМАМ ОТКАЗ! КАКВО ДА ПРАВЯ?“

a

До тази година срокът за подаване на ГФО беше до 30-ти юни, но поради обявеното извънредно положение, срокът за 2020г. беше удължен до 30-ти септември. ВАЖНО: Предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019г., трябваше в срок до 30-ти юни 2020г. да подадат декларация за липса на дейност в Търговския Регистър. Ако не са го направили, те също за задължени да подадат ГФО в срок до 30.09.2020г. ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Едноличните търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период (в случая 2019г.) НЕ СА ДЛЪЖНИ да подават декларация за това, като за тях отпада и задължението за обявяване на годишен финансов отчет. 1. КАКВИ...

Прочети повече
Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0