a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ

Венета Манолова > Безплатни материали  > РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ

РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ

ВЪПРОС: МОГА ЛИ ДА ОТКАЖА ДА СПАЗВАМ РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ ЗА СРОКА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ?

ОТГОВОР: НЕ!

 

ВАЖНО: Наложените до момента противоепидемични мерки, НЕ включват разпоредби ограничаващи режима на лични отношения между деца и родители.

 

 1. ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

Основания за неизпълнение на режима са:

 1. Наложена персонална карантина на родителя:
 2. Наложена персонална карантина на детето;
 3. Наложена персонална карантина на населеното място (в което живее детето, съответно родителя).
 4. В случай, че са налице признаци на домашно насилие, независимо от обявеното извънредно положение, можете да потърсите защита по Закона за защита от домашно насилие.

Повече по темата, тук:

https://www.facebook.com/pravometar/photos/a.1547880815458062/2795104620735669/?type=3&theater

 

 1. КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА РЕЖИМЪТ?
 2. ДОКУМЕНТИ:

Когато детето живее в друг град, заедно с отглеждащия родител, основание за преминаване през КПП на съответните областни градове са копие от съдебното решение или изпълнителен лист, както и задължителната декларация по образец на МВР (броят на екземплярите трябва да съответства на броя на контролно-пропускателните пунктове).

 

ВАЖНО: Осъществяването на режима на лични отношения се подчинява на стриктно спазване на всички наложени противоепидемични мерки, минимизиране броя на контактните лица,  оценка на риска за здравето на детето и родителите.

 

ВАЖНО: Всеки, който нарушава или не изпълнява наложените противоепидемични мерки, носи отговорност по чл. 209а от Закона за здравето и се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв. (освен ако деянието не представлява престъпление, тогава отговорността е наказателна и се прилагат разпоредбите на Наказателния кодекс).

АЛТЕРНАТИВИ:

В случай, че физическият контакт между детето и родителя е невъзможен или носи потенциални рискове за здравето, съдебната практика (пр. Пост. №1/74 на Пленума на ВС) налага личните отношения да бъдат поддържани и чрез алтернативни методи, каквито в днешно време предоставят съвременните технологии. Това решение обаче не може да бъде взето еднолично от отглеждащия родител, а трябва да се случва със съгласието на родителя, чийто личен режим се ограничава.

 

III. НАРУШАВАНЕ НА РЕЖИМА:

 

ВАЖНО: В случай, че отглеждащият родител НЕОСНОВАТЕЛНО откаже да изпълни режима на личен контакт, позовавайки се единствено на извънредното положение, другият родител има право да потърси съдействие от компетентните органи:

 1. Органите на МВР;
 2. Съдебен изпълнител (предвидено е производство по чл. 528 от Гражданско-процесуалния кодекс за „предаване на дете“, като съдебният изпълнител следи и за връщането му).
 3. Районният съд – с тъжба за неизпълнение на съдебното решение (по чл. 182, ал. (2) от Наказателния кодекс).

 

ВАЖНО:

Неизпълнението на режима на лични отношения може да бъде основание за последваща молба  за изменение на мерките за упражняване на родителски права (вкл. постановяване на нови).

В условията на извънредно положение, съдилищата работят по ограничен кръг дела, но в обхвата на изключенията влизат именно дела свързани с определяне на привременни мерки по дела за упражняване на родителски права и определяне на лични отношения на родителите с децата, като и делата за защита от домашно насилие.

 

 1. РОДИТЕЛСКИ КАПАЦИТЕТ И ОТГОВОРНОСТ:

Важно е да знаете, че съдебното решение, с което се определя режимът на лични отношения не подлежи на еднократно изпълнение, а е такова с ПРОДЪЛЖИТЕЛНО изпълнение. Затова в условията на изолация и пандемия, родителите трябва да вложат максималните си усилия, личните им конфликти да не оказват допълнително травмиращо въздействие върху децата. Помнете, че сега не е момент за допълнителни битки и войни, а за здрав разум и отговорност. Опитайте се да договорите с другия родител алтернативни методи за контакт с детето – видеоразговори, онлайн игри и др. Уведомявайте предварително, в случай, че не можете да спазите режима на лични отношения ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ.

 

*Настоящият текст цели да внесе яснота относно действащата към момента нормативна уредба и не може да замени консултацията с адвокат.

За контакти: venetta.manolova@gmail.com

 

б/ Чл. 128, ал. (3) от Семейния кодекс пък дава възможност на бабата и дядото на детето, да осъществяват временно режима на лични отношения с него, вместо родителя, на когото съдът ги е определил, в случай, че е налице временна невъзможност да ги упражнява поради отсъствие или заболяване (това се случва по силата на съдебно решение).

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0