a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ СА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ?

Венета Манолова > Безплатни материали  > КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ СА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ?

КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ СА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ?

a
  1. СРЕДНИ:

а/ Персонал ПОД 250 души, но НАД 50 души

И

б/ Годишен оборот ПОД 97 500 000 лв., но НАД 19 500 000 лв.

и/или

в/ Стойност на активите ПОД 84 000 000 лв., но НАД 19 500 000 лв.

 

  1. МАЛКИ:

а/ Персонал ПОД 50 души

И

б/ Годишен оборот ПОД 19 500 000 лв., но НАД 3 900 000 лв.

и/или

в/ Стойност на активите ПОД 19 500 000 лв., но НАД 3 900 000 лв.

 

  1. МИКРО:

а/ Персонал ПОД 10 души

И

б/ Годишен оборот ПОД 3 900 000 лв.

и/или

в/ Стойност на активите ПОД 3 900 000 лв.

 

ВАЖНО:

При определяне на вида на предприятието се отчитат данните на база на предходната финансова година. Ако в две последователни финансови години предприятието ПРЕВИШИ или СЛЕЗЕ под определените границите , това се отразява на неговия статус на микро-, малко или средно предприятие. В случай, че предприятието е новообразувано, данните се определят според стойността на показателите за ТЕКУЩАТА финансова година.

 

ВАЖНО: Под „средносписъчен брой на персонала“ се има предвид броят на персонала, нает В предприятието или нает ОТ ИМЕТО НА предприятието на ПЪЛНО работно време през цялата година.

Персоналът, който НЕ Е работил през цялата година, лицата, работещи на НЕПЪЛНО работно време, независимо от продължителността на работата, и сезонно наетите лица се ПРЕИЗЧИСЛЯВАТ към пълна заетост.

 

ПЕРСОНАЛЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ:

– наетите лица по трудово правоотношение и приравнено на трудово правоотношение;

– лицата без трудово или приравнено на него правоотношение, които са в договорно отношение с предприятието и се смятат за наети лица;

– собствениците – управители, включително едноличните търговци, полагащите труд като член-кооператори по реда на Закона за кооперациите, като занаятчии по реда на Закона за занаятите или като земеделски производители;

– съдружниците, които участват с личен труд в обичайната дейност на предприятието и получават доход срещу този труд.

 

ВАЖНО:

При изчисляване на броя на персонала, НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ:

– Стажанти, чираци, студенти и ученици, които провеждат в предприятието професионалното си обучение ЧРЕЗ ДОГОВОР;

– Лица, ползващи отпуск поради бременност и раждане;

– Лица в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

– Лицата в отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

 

ВАЖНО: За да определим в коя група попада предприятието, един от НАЙ-ВАЖНИТЕ критерии е дали то е НЕЗАВИСИМО, дали е предприятие – ПАРТНЬОР или е СВЪРЗАНО предприятие. Темата е обширна и ще бъде отделена в допълнителен материал.

 

За повече информация, можете да ни изпратите запитване в раздела за контакти.

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0