a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Онлайн адвокат

Венета Манолова > ИЗГОТВЯНЕ НА ПИСМЕН ДОГОВОР

ИЗГОТВЯНЕ НА ПИСМЕН ДОГОВОР

100.00лв.

Добре изготвеният договор и правилният анализ на договорните клаузи стоят в основата на правната превенция. Страните могат свободно да договарят клаузите и условията на отношенията между тях, стига те да отговарят на закона и добрите нрави. Неслучайно сключеният договор има силата на закон за страните.

Описание

Най – важните неща, за които трябва да внимавате преди да сключите договор са:

 1. Представителна власт и правомощия на страните;
 2. Предмет на договора (какво се задължавате да направите);
 3. В какви срокове;
 4. На каква цена;
 5. При какви условия:
 6. Отговорност – при какви обстоятелства ще носите (или ще търсите) отговорност за неизпълнение / ще дължите обезщетение / неустойка.
 7. Прекратяване / Разваляне на договора.
 8. Допълнителни условия – клауза за арбитраж / форсмажор / търговска тайна / авторски права / уведомяване на страните / защита на личните данни и др.

 

Всяка клауза от договора има ключово значение за бъдещите отношения между страните.

Независимо дали Ви предстои да сключите договор, или да го измените / прекратите / развалите – професионалната правна консултация може да Ви спести редица бъдещи неприятности, произтичащи от неправилното тълкуване или прилагане на договорните клаузи.

 

Необходими стъпки:

 1. Посочете Вашите коректни данни за контакт – име, телефон, имейл.
 2. Опишете детайлно Вашия казус с всички подробни детайли, дори и да Ви се струват незначителни – кои са страните, какви са отношенията между Вас, каква е целта на договора, колко страни ще участват в него, какви ангажименти са договорени от всяка от страните, срокове, цени и др. Целта е да изготвим добре структуриран и най-вече работещ договор, който да отговаря изцяло максимално на практическото отношение между Вас, а не само на правните норми.
 3. След заплащане на фиксираната цена, ще получите потвърдителен имейл, след който в рамките на 3 работни дни ще Ви предоставя:
 • Работен проект на договор, изготвен на база на предоставената от Вас информация съобразен със съответната законова рамка и правни норми;
 • Професионално формулиране на специфичните клаузи, регулиращи съответното правоотношение;
 • Писмен анализ и тълкуване на клаузите по договора;
 • След запознаване с работния вариант от Ваша страна, заедно нанасяме нужните корекции, които да направят договора максимално персонализиран спрямо Вашия казус и отношения.
 • След съгласуване от Ваша страна, получавате финалния вариант на писмен договор, който да използвате занапред.

 

Забележка:

* В цената се включват до 3 корекции спрямо първоначално зададените критерии.

* В цената не се включва осъществяване на представителство и съдействие при водене на преговори за сключване на изготвения договор, услугата може да се заяви допълнително.

* Фиксираната цена важи за изготвяне на договори без посочен материален интерес или с материален интерес до 1 000 лв.

За изготвяне на договор с материален интерес над този размер, както и при необходимост от професионално съдействие при подписването на договора, ще получите индивидуална писмена оферта.

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0