a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Онлайн адвокат

Венета Манолова > ПРОУЧВАНЕ НА ДЛЪЖНИК

ПРОУЧВАНЕ НА ДЛЪЖНИК

100.00лв.

В търговските, а и в гражданските отношения все по-често ставаме свидетели на случаи, в които дадено лице (човек или фирма) е в неизпълнение на поетите задължения, но кредиторът не може да удовлетвори вземането си, защото „няма какво да вземе на длъжника“. В този случай дори и започването на дело е безпредметно, защото това единствено ще доведе до излишни разходи за кредитора.

В тези случаи, препоръчвам да се направи предварителна проверка на длъжника в официалните публични регистри, за да получим яснота по какъв начин и с какви способи може да се действа с цел събиране на вземането или изпълнение на поетите ангажименти.

Описание

Необходими стъпки:

 1. Посочете Вашите коректни данни за контакт – име, телефон, адрес за кореспонденция и имейл.
 2. Посочете данните на длъжника, с които Вие разполагате (име, фирма, ЕИК, адрес и др.)
 3. Опишете цялата информация, с която разполагате, от Вашата гледна точка, така както я разбирате Вие.
 4. Прикачете документи, които считате, че имат значение за конкретното отношение.
 5. След заплащане на фиксираната цена, ще получите потвърдителен имейл, след който в рамките на 3 работни дни ще Ви изпратя:
 • Подробен анализ на информацията, публикувана в държавните регистри за съответното лице:
 • Имуществено състояние;
 • Участие в търговски дружества;
 • Дружествени дялове и акции;
 • Финансово състояние на търговските дружества притежавани или управлявани от длъжника, свързани лица;
 • Наличие на регистрация по ДДС,
 • Справка за заведени изпълнителни дела от регистъра на ЧСИ (само за юридически лица и ЕТ);

Забележка: Заявявайки тази услуга, Вие декларирате, че предоставяте лични данни на длъжника, които са доброволно предоставени от него, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, и които Вие предоставяте чрез съответния удостоверителен документ (договор, фактура, декларация и др.). Няма да бъдат изпълнявани услуги на база предоставяне на лични данни с неуточнен произход.

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0