a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

Онлайн адвокат

Венета Манолова > ПРОВЕРКА В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ДЛЪЖНИЦИТЕ

ПРОВЕРКА В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ДЛЪЖНИЦИТЕ

50.00лв.

Камарата на ЧСИ създаде и поддържа електронен Централен регистър на длъжниците /ЦРД/. Той представлява национална база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частните съдебни изпълнители.

Всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него като справката се отнася за цялата страна.

Ако се притеснявате, че срещу Вас или Ваш клиент / партньор може да са заведени изпълнителни дела пред съответния частен съдебен изпълнител, можете да заявите настоящата услуга, за да получите необходимата информация.

Описание

Важно: Справки от Регистъра на длъжниците се извършват, както за лицето, което е подало искането (лично или чрез пълномощник), така и за търговци и други юридически лица, независимо кой е молителят. По отношение на едноличните търговци, когато молителят е лице различно от ЕТ, могат да се правят справки само по техния ЕИК, не и по ЕГН на физическото лице.

 

Необходими стъпки:

  1. Посочете Вашите коректни данни за контакт – име, телефон, адрес за кореспонденция и имейл.
  2. Посочете за кого искате да бъде извършена справката:

а/ Ако искате да бъде извършена справка по ЕГН на физическо лице, е необходимо изрично упълномощаване с нотариално заверено пълномощно.

б/ Ако искате да бъде извършена справка относно юридическо лице, посочете наименование (фирмата) и ЕИК.

  1. Прикачете документи, които считате, че имат значение за конкретното отношение.
  2. След заплащане на фиксираната цена, ще получите потвърдителен имейл, след който в рамките на 3 работни дни ще получите:

 

Официална справка от Централния регистър на длъжниците с информация за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу Вас и/или трето юридическо лице, като справката се отнася за цялата страна.

 

Забележка: В случай, че заявите справка за трето лице (важи само за юридически лица и ЕТ), Вие декларирате, че предоставяте лични данни, които са доброволно предоставени от него, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, и които Вие предоставяте чрез съответния удостоверителен документ (договор, фактура, декларация и др.). Няма да бъдат изпълнявани услуги на база предоставяне на лични данни с неуточнен произход.

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0