a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА – УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ

Венета Манолова > Без категория  > ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА – УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА – УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ

Втората тема от инициативата на кариерния консултант Лили Георгиева: https://lilliegeorgieva.com/ „Предай нататък“ – Правна помощ ЗА кариерна промяна ще си поговорим за обезщетението за безработица. Познаваме доста случаи от практиката, при които този период се използва по един или друг начин като „творчески отпуск“. Разбира се, в масовия случай, това обстоятелство не е планирано и се налага принудително вследствие на прекратяване на трудовото правоотношение.

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ТОЗИ ПЕРИОД?

В първата тема https://venetamanolova.com/kakvo-tryabva-da-znaem-kogato-zapochvame-napuskame-rabota/ обясних колко е важно да знаем и разбираме какво подписваме когато прекратяваме трудовия си договор. В днешния материал ще обясня защо – защото именно от това зависи какви обезщетения ще ни изплати работодателят и какво обезщетение за безработица ще имаме право да получим.

ВАЖНО: Размерът на обезщетението се определя на първо място от ОСНОВАНИЕТО за прекратяване на трудовия договор.

ВАЖНО: Минималният и максималният размер се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2021г. размерите са:

12,00 лв. мин. / ден;

И

– 74,29 лв. макс. / ден.

  1. „ПЪЛНО“ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

В общия случай, дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, преди месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица (посочени по-горе);

ВАЖНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Ако преди по-малко от ТРИ години, отново сте ползвали обезщетение за безработица (били сте „на Борсата“), сега ще получавате минималния дневен размер на обезщетението за срок до 4 месеца.

  1. МИНИМАЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

а/ РАЗМЕР:

Законоустановеният минималният размер за 2021г. е 12 лв. на ден. Това означава, че месечното обезщетение ще бъде около 252 лв. (при 21 работни дни) и се изплаща за срок от 4 месеца.

б/ ОСНОВАНИЯ:

В закона изрично са посочени случаите, при които се изплаща МИНИМАЛЕН размер на паричното обезщетение, а именно:

а/ когато трудовият договор е прекратен по желание на работника (напр. чл. 326 от Кодекса на труда);

б/ когато трудовият договор е прекратен със съгласието на работника – така нареченото ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, което е масово практикувано от страна на работодателите. Ако не желаете договорът Ви да бъде прекратен по взаимно съгласие, внимавайте за чл. 325, ал. (1), т.1, когато подписвате документи.

в/ когато трудовият договор прекратен поради виновно поведение на работника (чл. 330 от Кодекса на труда, включително и дисциплинарно уволнение).

г/ когато трудовият договор е прекратен с уговорено обезщетение (чл. 331 от Кодекса на труда).

  1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЛАЩАНЕ:

а/ Ако притежавате осигурителен стаж с осигуряване за БЕЗРАБОТИЦА до 3 години – ще получавате обезщетение за безработица за срок до 4 месеца.

б/ Осигурителен стаж (за безработица) от 3 години и 1 ден до 7 години = 6 месеца изплащане на обезщетение;

в/ Осигурителен стаж (за безработица) от 7 години и 1 ден до 11 години = 8 месеца изплащане на обезщетение;

г/ Осигурителен стаж (за безработица) от 11 години и 1 ден до 15 години = 10 месеца изплащане на обезщетение;

д/ Осигурителен стаж (за безработица) над 15 години = 12 месеца изплащане на обезщетение.

ВАЖНО:

а/ Регистрацията в Агенцията по заетостта трябва да се направи в срок от 7 дни, считано от датата на прекратяване на ТРУДОВИЯ договор.

б/ След като се регистрирате, трябва да подадете документи за обезщетение, в срок до 3 месеца, считано от датата на прекратяване на ТРУДОВИЯ договор (задължително след регистрацията по буква „а“).

ВАЖНО: Ако изпуснете тези срокове, срокът за изплащане на обезщетението се намалява съобразно срока на забавата Ви.

ПРИМЕР: Ако имате право да получавате обезщетение за срок от 4 месеца, но сте закъснели с подаването на документите с 2 месеца, значи ще получавате обезщетение за оставащите 2 месеца до края на полагащия се за Вас период.

Още по темата, тук: https://www.noi.bg/en/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:

  1. Определете в коя група попадате на база осигурителния стаж, който имате (по т.3);
  2. Снабдете се с персонален идентификационен код (ПИК) от НОИ – предоставя се срещу лична карта – по този начин ще имате пълен достъп до системата на НОИ и ще можете да проверите осигурителния си статус, както и всички внесени / дължими осигуровки за Вас до този момент.
  3. След като имате тази информация, ще можете лесно да изчислите прогнозни размери и срокове за получаване на обезщетение за безработица.

Ако се затруднявате или имате нужда от съдействие, можете да ми се обадите на 0883388011, да ми пишете на: venetta.manolova@gmail.com

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0