a

Facebook

Twitter

9:00 - 18:00

За консултации по телефона

0883 388 011

Телефон за правни консултации

Facebook

Linkedin

Search
Menu
 

РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Венета Манолова > Безплатни материали  > РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА

РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Предвид настоящите събития получаваме все повече запитвания относно вариантите за получаване на т.н. „максимална борса“ и т.н. „минимална борса“.

 

С настоящата статия ще се опитаме да внесем малко яснота по тези въпроси чрез кратка и систематизирана информация относно основанията за прекратяване на трудовия договор.

 

ВАЖНО: Размерът на обезщетението се определя на първо място от ОСНОВАНИЕТО за прекратяване на трудовия договор.

ВАЖНО: Минималният и максималният размер се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2021г. размерите са:

– 12,00 лв. мин. / ден;

И

– 74,29 лв. макс. / ден.

 

  1. ПЪЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

а/ Размер:

В общия случай, дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, преди месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица (посочени по-горе);

б/ Основания:

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=659

Тук можете да разгледате подробно и изчерпателно всички основания за прекратяване на трудов договор ПО ИСКАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ (което за Вас би означавало пълно обезщетение за безработица, освен случаите, в които прекратяването е по ВИНА на работника (напр. дисциплинарно уволнение)).

 

ВАЖНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Ако преди по-малко от ТРИ години, отново сте ползвали обезщетение за безработица (били сте „на Борсата“), сега ще получавате минималния дневен размер на обезщетението за срок до 4 месеца.

 

  1. МИНИМАЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

а/ РАЗМЕР:

Законоустановеният минималният размер за 2021г. е 12 лв. на ден. Това означава, че месечното обезщетение ще бъде около 252 лв. (при 21 работни дни) и се изплаща за срок от 4 месеца.

б/ ОСНОВАНИЯ:

В закона изрично са посочени случаите, при които се изплаща МИНИМАЛЕН размер на паричното обезщетение, а именно:

а/ когато трудовият договор е прекратен по желание на работника (напр. чл. 326 от Кодекса на труда);

б/ когато трудовият договор е прекратен със съгласието на работника – така нареченото ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, което е масово практикувано от страна на работодателите. Ако не желаете договорът Ви да бъде прекратен по взаимно съгласие, внимавайте за чл. 325, ал. (1), т.1, когато подписвате документи.

в/ когато трудовият договор прекратен поради виновно поведение на работника (чл. 330 от Кодекса на труда, включително и дисциплинарно уволнение).

г/ когато трудовият договор е прекратен с уговорено обезщетение (чл. 331 от Кодекса на труда).

 

  1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЛАЩАНЕ:

а/ Ако притежавате осигурителен стаж с осигуряване за БЕЗРАБОТИЦА до 3 години – ще получавате обезщетение за безработица за срок до 4 месеца.

б/ Осигурителен стаж (за безработица) от 3 години и 1 ден до 7 години = 6 месеца изплащане на обезщетение;

в/ Осигурителен стаж (за безработица) от 7 години и 1 ден до 11 години = 8 месеца изплащане на обезщетение;

г/ Осигурителен стаж (за безработица) от 11 години и 1 ден до 15 години = 10 месеца изплащане на обезщетение;

д/ Осигурителен стаж (за безработица) над 15 години = 12 месеца изплащане на обезщетение.

 

ВАЖНО:

а/ Регистрацията в Агенцията по заетостта трябва да се направи в срок от 7 дни, считано от датата на прекратяване на ТРУДОВИЯ договор.

б/ След като се регистрирате, трябва да подадете документи за обезщетение, в срок до 3 месеца, считано от датата на прекратяване на ТРУДОВИЯ договор (задължително след регистрацията по буква „а“).

ВАЖНО: Ако изпуснете тези срокове, срокът за изплащане на обезщетението се намалява съобразно срока на забавата Ви.

ПРИМЕР: Ако имате право да получавате обезщетение за срок от 4 месеца, но сте закъснели с подаването на документите с 2 месеца, значи ще получавате обезщетение за оставащите 2 месеца до края на полагащия се за Вас период.

Количка
There are no products in the cart!
Добави друга услуга
0